Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego pn. ,, Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji co i elektrycznej na podstawie decyzji pozwolenia na nr 1700/2019 z dnia 17 października 2019 r.” 

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa funkcjonalności, bezpieczeństwa, komfortu, estetyki i dostosowania budynku do aktualnych wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych w nich przebywających

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest od 2020r. do 2022r.

Wartość zadania inwestycyjnego:

2.403.484,82 zł

Dofinansowanie projektu z PFRON:

1.039.500,00 zł

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *