Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje o zakończeniu realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.


Dodatkowe środki finansowe w II półroczu 2022

Informacja dotycząca otrzymanych i wykorzystanych środków finansowych

Informacja dotycząca otrzymanych i wykorzystanych środków finansowych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przez Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach w  II półroczu 2022 roku.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1.png

Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje o przyznanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dodatkowych środkach finansowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej tj. przygotowanie i zabezpieczenie ich przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,  w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia,  a także na zapewnienie kadry niezbędnej
do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Kwota przyznanego dofinansowania: 23 860,00 zł.


Dodatkowe środki finansowe 2022

Informacja dotycząca otrzymanych i wykorzystanych środków finansowych

Informacja dotycząca otrzymanych i wykorzystanych środków finansowych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przez Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach w  2022 roku.

Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje o przyznanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dodatkowych środkach finansowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej tj. przygotowanie i zabezpieczenie ich przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,  w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia,  a także na zapewnienie kadry niezbędnej
do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Kwota przyznanego dofinansowania: 63 674,00 zł


Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego pn. ,, Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji co i elektrycznej na podstawie decyzji pozwolenia na nr 1700/2019 z dnia 17 października 2019 r.” 

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa funkcjonalności, bezpieczeństwa, komfortu, estetyki i dostosowania budynku do aktualnych wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych w nich przebywających

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest od 2020r. do 2022r.

Wartość zadania inwestycyjnego:

2.403.484,82 zł

Dofinansowanie projektu z PFRON:

1.039.500,00 zł