Powiat tarnowski otrzymał dotację celową Wojewody Małopolskiego ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji, tj. na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę w domach pomocy społecznej, w formie dodatków specjalnych lub nagród.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej.

Łączna kwota otrzymanych środków z dotacji celowej: 2.578.974,00 zł

Łączna wartość zadania: 2.578.974,00 zł.

Dofinansowanie DPS Wietrzychowice – 361.200,00 zł  

Data zawarcia umowy: 27.09.2023r.

Dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji                             

                             

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

     DOFINANSOWANO

                 ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO

BENEFICJENTA DOTACJI – PROWADZENIE I ROZWÓJ NFRASTRUKTURY DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, POLEGAJĄCEGO NA ZAGWARANTOWANIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI NAD MIESZKAŃCAMI DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w celu zagwarantowania właściwej opieki mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

Celem przyznania środków jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej.

Efektem (rzeczowym) realizacji zadania będzie zagwarantowanie w  właściwej opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, poprzez dokonanie zakupów środków żywnościowych, energii elektrycznej, gazu oraz wody.

DOFINANSOWANIE: 300 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 375 000 zł

DATA ZAWARCIA UMOWY: 24.10.2023r.