Historia

Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach istnieje oficjalnie od 1 stycznia 1969 roku. Zajął budynek dawnego oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, powstałego dzięki staraniom i funduszom Polonii Amerykańskiej w 1967 roku. Po wybudowaniu nowego szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej chorzy zostali tam przeniesieni a na ich miejsce w listopadzie 1968 roku przybyli pierwsi mieszkańcy

Początkowo Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych posiadał 50 miejsc. Pierwszym dyrektorem został Pan Władysław Burzyński, który pełnił tę funkcję do 1977 roku. Następnie dyrektorem został Pan Roman Kryca aż do roku 2002. W roku 1991 Państwowy Dom Pomocy Społecznej zmienia nazwę na Dom Pomocy Społecznej. Po przejęciu pomieszczeń po Gminnym Ośrodku Zdrowia, DPS zamieszkuje 100 pensjonariuszy.

W późniejszym okresie aby polepszyć warunki bytowe zmniejszono liczbę mieszkańców do 80-ciu osób i tak jest do dnia dzisiejszego.

Dom Pomocy Społecznej przechodzi stopniowo modernizację (wymiana okien na PCV, dach został pokryty blachą).

Od 2003 roku Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej zostaje Pan Zbigniew Łoś, funkcję tą pełnił do końca 2016 roku.

W 2004 roku rozpoczyna się dostosowanie do standardów unijnych, zostaje wybudowana winda, przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych, budowane są także nowe łazienki, toalety, pokoje przebudowane są na 4-osobowe i mniejsze. W pokojach i na korytarzach zmienione jest pokrycie podłóg.

W roku 2010 wykonano prace termomodernizacyjne budynku, zamontowano kolektory słoneczne na dachu oraz zainstalowano pompę ciepła.

W roku 2016 położono kostkę brukową wokół budynku oraz wykonano alejki spacerowe w parku.

Od grudnia 2016 roku Dyrektorem zostaje Pani Anna Górska, funkcję tą pełniła do grudnia 2017 roku.

W roku 2017 w celu podniesienia standardów i warunków socjalno-bytowych rozpoczęto remont pokoi mieszkańców, głównego holu oraz pomieszczeń biurowych. Zamontowano w pokojach mieszkańców oraz w łazienkach podnośniki pomagające w przemieszczaniu osób niepełnosprawnych

Aktualnie

W grudniu 2017 roku Dyrektorem zostaje Pani Małgorzata Więcław, która kontynuuje prace nad podnoszeniem standardów Placówki.

W 2018 przekazany został przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie samochód z windą do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

W 2019 roku w ogrodzie Naszego Domu zostaje wykonana siłownia zewnętrzna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych sfinansowana ze środków unijnych.

DPS Wietrzychowice przeprowadza kompleksowy remont jednostki. Realizacja przedsięwzięcia, wymienionego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnowskiego polega na przebudowie i rozbudowie budynku DPS w Wietrzychowicach w celu poprawy funkcjonalności, bezpieczeństwa, komfortu, estetyki i dostosowania budynku do aktualnych wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych w nich przebywających.

Powyższa inwestycja dofinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakres robót budowlano-inwestycyjnych związanych z przebudową i rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach pod kątem poprawy funkcjonalności i użytkowania przedmiotowego obiektu wraz z uwzględnieniem aktualnych przepisów ochrony p.poż. został podzielony na trzy etapy:

  1. Etap I rok 2020 – roboty budowlano -instalacyjne przebudowy i rozbudowy DPS w Wietrzychowicach,
  2. Etap II rok 2021 – roboty budowlano -instalacyjne przebudowy i rozbudowy DPS w Wietrzychowicach- kontynuacja,
  3. Etap III rok 2022 – roboty budowlano -instalacyjne przebudowy i rozbudowy DPS w Wietrzychowicach – zakończenie robót budowlanych.

 W 2020r. związku z realizacją pierwszego etapu prac budowlanych zadania inwestycyjnego pn. ,, Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji co i elektrycznej na podstawie decyzji pozwolenia  nr 1700/2019 z dnia 17 października 2019 r.”  wykonano m.in. rozbudowę budynku od strony wschodniej pod wyposażenie budynku  w nową windę ,budowę ścieżek dojazdowych do istniejących sprzętów siłowych w obrębie siłowni plenerowej oraz remont parteru, piętra i piwnic.

W  2021r. związku z realizacją dalszego etapu prac budowlanych zadania inwestycyjnego pn. ,, Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji co i elektrycznej na podstawie decyzji pozwolenia  nr 1700/2019 z dnia 17 października 2019 r.”  wykonano remonty łazienek, zainstalowano klimatyzację, wykonano nową instalację hydrantów p.poż., remont dyżurki pielęgniarek oraz prowadzono remont parteru piętra , piwnic i instalacji elektrycznej.

Informacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach jest przeznaczony dla osób przewlekle-somatycznie chorych, wymagających całodobowej opieki i jest przystosowany dla 80-ciu mieszkańców.

Mieszkańcy rezydują w pokojach 2-osobowych, 3-osobowych i w przypadku osób leżących w pokojach 4-osobowych.

Każdy pokój mieszkalny wyposażony jest w podstawowe wyposażenie jak : stół, stołki, łóżka, szafy, szafki nocne, telewizor, wi-fi.

Dom posiada dodatkowe pomieszczenia do wspólnego użytkowania:

  • kameralna kaplica służy mieszkańcom do wyciszenia i modlitwy. Opiekę duszpasterską sprawuje Kapelan, który odprawia Mszę w każdą niedzielę i Święta.
  • jadalnia – dostosowana do liczby mieszkańców, pełniąca również funkcję sali terapii zajęciowej,
  • gabinet rehabilitacyjny.

Budynek otacza malowniczy ogród o powierzchni 1,5 ha, z altaną, ławeczkami, alejkami spacerowymi oraz siłownią zewnętrzną z dużą ilością zieleni, krzewów , kwiatów gdzie mieszkańcy mogą odpoczywać w przyjemnym otoczeniu.

Mieszkańcy mają ciągły dostęp do lekarza pierwszego kontaktu i okresowo psychologa i psychiatry. Mieszkańcy mogą korzystać gabinetu rehabilitacyjnego lub rehabilitacji przyłóżkowej a także terapii zajęciowej.

Nasz Dom ciągle się rozwija, aby stwarzać jak najlepsze warunki dla przebywających tutaj mieszkańców. Staramy się aby każdy czuł się w Naszym Domu jak najlepiej tworząc atmosferę ciepła domowego, jednocześnie mając na uwadze potrzeby poszczególnych mieszkańców.