Personel medyczno-opiekuńczy

W naszym domu przeznaczonym dla ludzi starszych przewlekle somatycznie chorych zatrudnionych jest 68 pracowników. W skład personelu medyczno-opiekuńczego wchodzą:

  • pielęgniarki, ratownicy medyczni
  • psycholog,
  • rehabilitanci,
  • terapeuci zajęciowi,
  • pracownicy socjalni,
  • opiekunki,
  • pokojowe.

Gabinet rehabilitacyjny:

Gabinet rehabilitacyjny w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

Wnętrze kaplicy:

Wnętrze kaplicy w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

Zajęcia z terapii manualnej:

Zajęcia z terapii manualnej w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

Opieka nad pacjentami leżącymi:

Opieka nad pacjentami leżącymi w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach