Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach wynosi 5000,00 zł (od dnia 01.02.2023 roku).

Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach wnoszą:

  • mieszkaniec Domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu (pozostałe nie mniej niż 30% dochodu pozostaje do dyspozycji mieszkańca),
  • małżonek, dzieci, rodzice – na zasadach alimentacynych,
  • gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w danym Domy Pomocy Społecznej a opłatą wnoszoną przez mieszkańca lub wymienione wyżej osoby.