Stowarzyszenie „S.O.S.”
działające na rzecz ludzi starych, chorych i niezaradnych życiowo
przy Domu Pomocy Społecznej
Wietrzychowice 9
33-270 Wietrzychowice

Stowarzyszenie „S.O.S.” powstało przy Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla osób przewlekle chorych, starych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu (kliknij aby obejrzeć w powiększeniu):

Stowarzyszenie "S.O.S." - zaświadczenie o dokonaniu wpisu

W skład zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

  • Prezes zarządu – Katarzyna Lipka
  • Wiceprezes – Małgorzata Więcław
  • Skarbnik – Patrycja Stachura
  • Sekretarz – Paulina Kania
  • Członek – Wiesław Lebryk
  • Członek – Ewelina Molo
  • Członek – Anna Cabaj

Celem Naszego Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz osób starszych chorych i niezaradnych życiowo. Integracji ich ze środowiskiem, pomoc w zapewnieniu godnych warunków bytowych, zdrowotnych i rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców naszego Domu. Dbałość o aktywne uczestnictwo seniorów i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Wspieranie działań na rzecz integracji mieszkańców z lokalną społecznością i mieszkańcami pobliskich Domów Pomocy.